Fakturační údaje

V-sped s.r.o.

Vedení společnosti

jednatel společnosti

Přepravy mkd a spedice

vedoucí oddělení

disponent

Ekonomické oddělení a administrativa

Hlavní ekonom

personalista a mzdová účetní

fakturace

fakturace

oddělení škod, kontrola PHM, Mýto

Servis a sklad

vedoucí, technik

Informace o rizicích

Informujeme Vás o rizicích, která vznikají v rámci naší činnosti. Všechny osoby, které se pohybují v našich prostorách jsou povinni dodržovat námi přijaté opatření k ochraně před působením těchto rizik. V rámci této písemné dohody jsme pověřený zaměstnavatel, který koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění, jak vyplývá z §101 odst. 3. zákoníku práce v platném znění.

Katalog rizik

Přidejte se k nám

kariéra